The Gold Miner

The Gold Miner is a HTML5 puzzle game. The goal of the game is to collect all nuggets and diamonds in the level and avoid dynamites. Click on the object you wish to reel in.


Aktiveer jou lidmaatskap
Hoof
Lidmaatskap gee jou onmiddelike toegang na alle Premium Speletjies, beloning en pryse
Choose subscription package:

Full site access!
Reeds 'n Rekening? Klik hier Reeds 'n Rekening? Klik hier